ČeskyEnglish
Řešení dobíjení

Nabíjecí stanice ve finálním rozšíření budou nedílnou součástí našeho životního prostředí, stylu, budou věcí každodenního použití. Koncept stojanů Molaris zahrnuje celou škálu nasazení od domovních stanic pro vnější i vnitřní montáž přes nabíjecí komplexy stojanů na velkokapacitních parkovištích až po samostatně stojící stojany na venkovních parkovištích s neomezeným přístupem.

V konceptu Molaris se počítá s možností obsloužit všechny tyto výše popsané možnosti jak důmyslným a promyšleným designovým návrhem, tak variabilním vnitřním osazením. V požadovaném stojanu tak lze kombinovat počet a typ zásuvek, typ ovládání, registrace uživatele, platbu a celou řadu komunikací od lokálních po dálkové on-line připojení k centrále. Koncept prvoplánovitě počítá s úzkou spoluprací s energetickými společnostmi, a proto se snaží používat technologie a postupy, které jsou energetickým společnostem blízké a známé.

Základní charakteristiky rodin nabíjecích stojanů z produkce firmy Molaris

PUBLIC
Veřejné nabíjecí stanice s vysokým parametrem krytí pro osazení na libovolné veřejné místo. Stanice může být vybavena systémem registrace oprávněného odběratele, nebo může být přístup ke stanici zcela volný. Klíčovým prvkem veřejné stanice je komunikace s centrem, které monitoruje chod stanice, sbírá data případně může stanici povelovat. Toto on-line spojení je zásadní pro koncept provozovaný energetickými společnostmi, stanice může být zapojena do systému řízení distribuční sítě - Smart Grid.

FLEET
Flotilové nabíjecí stanice nají stejný koncept jako veřejné stanice, můžou  být osazeny stejným vybavením a funkcemi. U flotilového nasazení je kladen zvláštní důraz na skupinové nasazení stanice, kde jedna stanice může přebírat funkce ostatních. Instalace i provoz je pak nákladově přijatelnější. U instalací v areálech firem a institucí lze zákaznicky upravovat specifické komunikace, také ochrana nemusí být tak silná, jako je u veřejných stanic.

HOME
Domáci nabíjecí stanice jsou osazeny u domácich uživatelů. Jejich jádrem je inteligentní digitální elektroměr, tzv. Smartmetr, který je komunikačně spojen s centrálou dodavatele elektřiny. Tím má dodavatel možnost dynamicky nabíjecí stanici řídit, a díky speciálním tarifním programům tak finálnímu zákazníkovi nabídkout speciální cenu za elektřinu. Cílem je, aby výhody domácích nabíjecích stanic využili jak energetika, tak zákazník.
Zákazník může mít zpětně přesný přehled o spotřebě elektřiny z (nejen) nabíjecí stanice na informačních webových portálech energetických společností.MONITOROVACÍ A ŘÍDÍCÍ SOFTWARE - DATOVÁ CENTRÁLA
Společnost Molaris dodává spolu s instalací stanic i řídící odečtovou centrálu ve specifikace dle požadavků provozovatele. Software tak může být využit například na
- online potvrzení registrovaného odběratele
-
nastaveníprovozních a servisních parametrů stanice
-
odečetveškerých parametrů stanice
odečet hodnotodebrané energie spolu s identifikačními údaji odběratele
-
ovládánístanice „on demand“ včetně zablokování stanice
- zasílání informací na uživatelský display


Sofware je postaven nad robustními databázovými nástroji, před nasazením u každého zákazníka je potřeba specifikovat rozsah funkčnosti.

Info - Admin - 2011